Průmyslové vysavače, Podlahové mycí stroje, Zametací stroje, Extraktory

Podlahové mycí stroje, Průmyslové vysavače, extraktory

Náhradní Plnění

na webu Průmyslové vysavače, mycí stroje, zametací stroje

NÁKUPEM OD NÁS UŠETŘÍTE 35% Z FAKTUROVANÉ ČÁSTKY !
 
Dle zákonu o zaměstnanosti §81 zákon č.435/2004Sb. musí každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Této povinnosti lze dostát i alternativním způsobem viz níže.

Zaměstnanci

Každý zaměstnavatel může dostát této povinnosti těmito způsoby:

1) začít zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)

2)  odvádět finanční obnos do státního rozpočtu - což je nejméně výhodná varianta

3 odebírat zboží nebo služby od někoho, kdo zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.
    (tzn. od firmy poskytující NÁHRADNÍ PLNĚNÍ jako například GLOBALTEK GROUP, s.r.o.)

 

Naše společnost GLOBALTEK GROUP, s.r.o. spolehlivě poskytuje náhradní plnění za pracovníky se zdravotním postiženímřadu let.

Konkrétní příklad úspory:

 Odběrem výrobků v celkovém objemu 201 327,-.Kč bez DPH, uspoří zaměstnavatel  částku cca 71 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 % !

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se ZP / objemu náhradního plnění:

Počet zaměstanců které vaše firma zaměstnává

1) Počet osob se ZP které musíte zaměstnat

2) či zaplatit roční odvod státu

3) Nebo odebrat od
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. za: 

25

1

71 902,50

201 327-

50

2

143 805,-

402 654,-

75

3

215 707,50

603 981,-

100

4

287 610,-

805 308,-

125

5

359 512,50

1 006 635,-

150

6

431 415-

1 207 962,-

175

7

503 317,50

1 409 289,-

200

8

575 220,-

1 610 616,-


K 1.1.2012 došlo ke změně legislativy, která znamená omezení celkového množství náhradního plnění, které může firma poskytovat. Pokud máte zájem o dodání zboží v režimu náhradního plnění musíte tuto informaci uvést na Vaší objednávce ! Jestliže tuto skutečnost neuvedete Nemůžeme Vám náhradní plnění rezervovat. 

Náhdradní plnění poskytujeme pouze k objednávkám nad 2000,- Kč bez DPH.